HTT-tavarantarkastajat ovat Keskuskauppakamarin valvomia osaajia, joiden toiminnan perustana ovat ammatillinen erityisosaaminen ja puolueettomuus. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta määrittelee jokaiselle tavarantarkastajalle erityisalueen, jolla tarkastuksia voi suorittaa.

Tarkastuksen toimeksiantajana voi olla esimerkiksi yksityishenkilö, viranomainen tai yritys. Toimeksiantaja ja tavarantarkastaja sopivat etukäteen tavarantarkastuksen sisällöstä ja tarkastustilaisuuden ajankohdasta. Tarkastustilaisuuteen kutsutaan paikalle asian välittömät osapuolet, joilla on mahdollisuus toimittaa tavarantarkastajan käyttöön tarpeelliseksi katsomiaan asiakirjoja ja kertoa oma näkemyksensä kyseisestä asiasta.

HTT-tavarantarkastajat ovat vakuuttaneet oikeudessa sitoutuvansa huolellisesti, rehellisesti ja puolueettomasti täyttämään velvollisuutensa ja noudattamaan kaikkia toimintaansa koskevia määräyksiä, mukaan lukien salassapitovelvollisuus.

Tarkenpaa tietoa erityisosaamisalueistani löydätte alla olevien otsikoiden kautta:

Tavarantarkastusta koskevan ohjesääntölyhennelmän 2015 löydätte täältä.

httkkkvtt