Hyväksymisryhmä Keskuskauppakamarin tavarantarkastuslautakunnan mukaan:

3.3 Rakennustekniikka
3.3.1 Perustukset ja runko
mm. betoni-, teräs- ja puurunkotyöt, hirsirakenteet
3.3.2 Julkisivurakenteet
mm. betoni-, teräs-, tiili-, levy- ja puujulkisivurakenteet
3.3.3 Vesikattorakenteet
mm. kermi-, pelti- ja tiilikatteet alusrakenteineen
3.3.4 Täydentävät rakenteet
mm. kevyet väliseinät, ikkunat ja ovet, muuraus- ja rappaustyöt sekä hormit ja tulisijat
3.3.5 Pintarakenteet
mm. laatoitus ja vedeneristykset, maalaustyöt ja tapetointi, lattianpäällystys, luonnonkivityöt sekä muut seinä-, sisäkatto- ja lattiapäällysteet
3.3.6 Ohut- ja muotolevytyöt
mm. ohutlevykatteet alusrakenteineen, (esim. profiilipelti- tai konesaumakatot)
3.3.7 Kalusteet
3.3.8 Rakennusaineet ja -tarvikkeet

Yleistä rakennuksen tavarantarkastuksesta

Tavarantarkastus voi koskea mitä tahansa rakennuksiin tai rakentamiseen liittyvää asiaa, esimerkiksi työ- tai materiaalivirhettä, rakenteen suunnitelmanmukaisuutta tai kustannusten ylittymistä jne. Tarkastuksen sisällöstä sovitaan etukäteen riittävän selkeästi yhdessä tarkastajan kanssa. Tarkastus suoritetaan ainoastaaan tarkastussisällön mukaisille asioille. Lähtökohtana sisällölle voi olla esimerkiksi kysymykset: Onko tarkastettavassa asiassa virhe tai vaurio? Tai, onko rakenne tehty hyvän rakennustavan mukaisesti? Tai, onko korjauskustannukset kohtuulliset? jne.

Tarkastukset sijoittuvat usein uuden tai korjattavan rakennuksen tai rakenteen rakennusvaiheeseen, asumisen ensimmäisiin vuosiin, takuuaikaan tai ajankohtaan ennen 10-vuotisvastuuajan täyttymistä. Asuntokauppojen jälkeiset tarkastukset ovat myös yleisiä.

Tavarantarkastaja ei tuomaroi, konsultoi eikä anna viranomaiskäskyjä. Hän antaa asiantuntemukseensa perustuvan puolueettoman lausunnon asiasta. Tavarantarkastaja voi kehottaa toimenpiteisiin, mikäli kohteessa on selvästi kiireellisesti syytä tehdä korjauksia esimerkiksi lisävaurioitumisriskin johdosta. Mikäli rakennuksen käyttäjien turvallisuus tai terveys voi olla vaarassa, on tarkastaja velvollinen lausunnossaan asiasta kertomaan.

httkkkvtt