Hyväksymisryhmä Keskuskauppakamarin tavarantarkastuslautakunnan mukaan:

4.1 Puutuotteet

  • Sahatavara ja höylätty sahatavara
  • Lvl- ja puuviilutuotteet
  • Modifioidut tuotteet (kuten lämpöpuu, kyllästetty puu)
  • Liimapuu
  • Insinööripuutuotteet

Yleistä puutuotteiden tavarantarkastuksesta:

Tavarantarkastus voi koskea esimerkiksi puutavaran laatua, puun kosteusvaurioita tai kosteutta, puumateriaalin oksaisuutta, oksanreikiä, puutavaran halkeamia, puuelementtien liitosta, puuelementtien suoruutta tai mittoja. On tärkeää, että tarkastuksen sisällöstä sovitaan etukäteen riittävän selkeästi yhdessä tarkastajan kanssa. Lähtökohtana sisällölle voi olla esimerkiksi kysymys: Onko tarkastettavassa kohdassa virhe tai vaurio ja jos on, mistä se johtuu?

Tarkastukset sijoittuvat usein uuden tai  korjattavan rakennuksen rakennusvaiheeseen, asumisen ensimmäisiin vuosiin, takuuaikaan tai ajankohtaan ennen 10-vuotisvastuuajan täyttymistä. Asuntokauppojen jälkeiset tarkastukset ovat myös yleisiä.

Tavarantarkastaja ei tuomaroi, konsultoi eikä anna viranomaiskäskyjä. Hän antaa asiantuntemukseensa perustuvan puolueettoman lausunnon asiasta. Tavarantarkastaja voi kehottaa toimenpiteisiin, mikäli kohteessa on selvästi kiireellisesti syytä tehdä korjauksia esimerkiksi lisävaurioitumisriskin johdosta. Mikäli rakennuksen käyttäjien turvallisuus tai terveys voi olla vaarassa, on tarkastaja velvollinen lausunnossaan asiasta kertomaan.

httkkkvtt